புகை பிடித்தால் தவறா? ‘தம்’ அடிக்கிறவன் நல்லா தான் இருக்கான் – என கேள்விகள் கேட்டுக்கொண் டிருக்கும் நண்பா! இந்த பகுதியை நன்றாக வாசி!

NO-SMOKING-SIGN-facebook

 

smsimonkSmoking

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *