உங்கள் உடல் எடையைக் குறைக்க வேண்டுமா?

நீங்கள் தொந்தி உடையவரா?

Stress இல் பாதிக்கப்பட்டவரா?

இந்த வீடியோவில் இது குறித்த ஆலோசனை வழங்கப்படுகிறது:

 

jeshoorHealthy living!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *