மாரடைப்பு வராமல் தடுப்பது எப்படி?

உங்கள் இருதயம் எப்படி இருக்கிறது ?

உங்களால் ஐந்து (5 Kms) நடக்க / ஓட முடியுமா ?

வேகமாக செல்லும் இந்த உலக வாழ்கையில், நமது இருதயத்தை பாதுகாப்பது எப்படி?

கீழ உள்ள படத்தில், புகழ்பெற்ற இருதய நிபுனரான டாக்டர் டேனியல்-உடன் ஓர் பேட் டி. முழுவது பாருங்க! பயன் பெருங்க!

 

 

jeshoorHealthy heart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *